Podnośnik wstęgowy

Kolejny podnośnik wstęgowy wspomaga produkcję w zakładzie masarskim z województwa śląskiego.