Komory wędzarnicze w Rosji

Pięć komór wędzarniczo-parzelniczych KW-300 zostało wysłanych do zakładów produkcyjnych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Ofertę komór wędzarniczo-parzelniczych znajdziesz tutaj