Komora wędzarnicza
KW-150 w Portugalii

Komora wędzarnicza KW-150 orzewana elektryczne została zamontowana i  uruchomiona w zakładzie mięsnym w Portugalii.

Ofertę komór wędzarniczo-parzelniczych znajdziesz tutaj