Kolejna linia do produkcji pierogów LDP-400

Kolejna linia do produkcji pierogów LDP-400 wraz z myjką pojemników MP-300 została uruchomiona w dużym zakładzie garmażeryjnym z województwa wielkopolskiego.

Wydajność produkcyjna linii to 400 kg produktu na godzinę.

Wydajność produkcyjna myjki to 400 pojemników na godzinę.

Ofertę linii do produkcji pierogów znajdziesz tutaj

Ofertę myjek znajdziesz tutaj